سفارش پوشش

سفارش پوشش
سفارش پوشش
سفارش پوشش
سفارش پوشش
 • تکمیل و ارسال فرم استعلام
 • بررسی فرم سفارش توسط كارشناسان.
 • برآورد متراژ به صورت تقریبی.
 • برآورد قیمت به صورت تقریبی.
 • ارسال پیش فاكتور به مشتری.
 • تائید پیش فاكتور توسط مشتری.
 • تائید طرح نمونه پروژه توسط مشتری.
 • قرار بازدید از پروژه و عقد قرارداد.

  توجه:
 • بازدید از پروژه و عقد قرارداد به صورت همزمان انجام می شود.
 • جهت پروژه های خارج از استان تهران و البرز هزینه بازدید توسط مشتری پرداخت می گردد و در صورت عقد قرارداد، هزینه مشتری عودت داده می شود.
 • اندازه گیری دقیق و ترسیم طرح مورد نظر به تایید مشتری در محل پروژه.
 • عقد قرارداد و دریافت پیش پرداخت. ( بدلیل خرید نقدی مبلغ كل متریال هنگام قرارداد به صورت نقدی دریافت می گردد ).
 • تامین متریال و ارسال به كارگاه ساخت.
 • برشكاری و مونتاژ سگمنت ها.
 • پرداخت ٥٠٪‏ هزینه ی ساخت و نصب.
 • بارگیری و ارسال سگمنت ها به محل پروژه.
 • اعزام اكیپ نصاب به محل پروژه.

  توجه:

  ( اقامت اكیپ نصاب با امكانات لازم در خارج از استان تهران و البرز بر عهده مشتری است ).

 • هزینه های زیرسازی جهت ریل گذاری بر عهده مشتری است و میبایست قبل از شروع نصب توسط مشتری آماده و تحویل پوشش های افراز گردد. ( چگونگی آماده سازی زیرسازی توسط كارشناسان ما به مشتری اعلام می گردد ).
 • عملیات ریل گذاری با توجه به نقشه نهایی.
 • مونتاژ نهایی سگمنت ها.
 • تست حركت و جانمایی نهایی سگمنت ها.
 • نصب درب و پنجره و آپشن های درخواستی مشتری.
 • تست نهایی و آب بندی.
 • تحویل به مشتری
 • تسویه حساب.
استعلام پوشش