ارتباط ویروس کرنا و استخر

ارتباط ویروس کرنا و استخر

ارتباط ویروس کرنا و استخر

با توجه به شیوع جهانی ویروس کرنا بسیاری از فعالیتها تحت الشعاع قرار گرفته است که ورزش شنا را نیز در بر میگیرد . در برخی از کشورها به فراخور قرنطینه گاها استفاده از استخر های عمومی ممنوع و یا آزاد اعلام میگردد حال آنکه استخرهای خصوصی در بسیاری از اماکن موجود و قابل استفاده است.

طبق نظر کارشناسان تا به حال هیچ نشانه ای از انتقال ویروس کرنا در استخر وجود ندارد و همچنین در منابع آب آشامیدنی نیز چنین نشانه ای یافت نگردیده است .

البته کلا ویروسها و همچنین کرنا ویروس میتوانند در آب زنده بمانند اما بررسی ها نشان دهنده آن است که مقدار بسیار بالایی از ویروس در آب میتواند برای ابتلا خطر آفرین باشد.

با توجه به اینکه ویروسها برای فعالیت و زنده ماندن نیاز به استفاده از تن میزبان خوددارند تا زمانی که محیط استخر ضدعفونی شود ویروس کرنا نیز نمیتواند زنده و فعال باشد.

حال آنکه بزرگترین مشکل عدم رعایت فاصله اجتماعی در آب استخر است .

پس بهترین راه استفاده از استخر خصوصی است که بسیاری از موارد خود به خود رفع میگردد و با توجه به اینکه در فصل سرد سال هستیم و همچنین در ایران حفاظت از حریم خصوصی در اولویت میباشد با استفاده از سقف متحرک استخر به راحتی و با آسایش در شرایط شیوع این ویروس از استخر خود در هر شرایطی استفاده نموده و با ورزش شنا مقاومت بدن خود را نیز بالا ببرید.