قوس اروپایی-کرمان

 • طول: 6.86 متر
 • تعداد سگمنت متحرک: 4
 • عرض: 5.30 متر
 • تعداد سگمنت ثابت: 0
 • ارتفاع ماکزیمم دیواره: 0.7 متر
 • سال ساخت: 1399
 • ارتفاع ماکزیمم تاج: 1.00 متر
 • نوع ورق پلی کربنات: تخت شفاف 3 میلیمتر
 • نوع حرکت: دستی
 • نوع سازه: آلومینیوم اختصاصی
 • جهت حرکت: ساید
 • نام شهر: کرمان
این مدل برای اولین بار در ایران توسط شرکت افراز طراحی و تولید شده است.مقاطع اختصاصی با کمان دقیق توسط دستگاه سی ان سی قوس داده شده است و قابل رقابت با نمونه  های خارجی است.