قوس اروپایی - ارتفاع بلند

 • طول: 10.36
 • تعداد سگمنت متحرک: 5
 • عرض: 5.98
 • تعداد سگمنت ثابت: -
 • ارتفاع ماکزیمم دیواره: -
 • سال ساخت: 1400
 • ارتفاع ماکزیمم تاج: 3
 • نوع ورق پلی کربنات: تخت شفاف 3 میلیمتر
 • نوع حرکت: دستی
 • نوع سازه: قوس
 • جهت حرکت: ساید
 • نام شهر: کرج