پروژه تبریز- باسمنج

 • طول: 15.00 متر
 • تعداد سگمنت متحرک: 3 سکمنت
 • عرض: 10.00 متر
 • تعداد سگمنت ثابت: 2 سگمنت
 • ارتفاع ماکزیمم دیواره: 2.00 متر
 • سال ساخت: 1394
 • ارتفاع ماکزیمم تاج: 3.67 متر
 • نوع ورق پلی کربنات: 6 میلیمتر تخت شفاف
 • نوع حرکت: اتوماتیک
 • نوع سازه: آلومینیوم اختصاصی با رال رنگ 9016
 • جهت حرکت: ساید
 • نام شهر: تبریز