پروژه تنکابن - دوهزار

  • طول: 12.00 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 4 سگمنت
  • عرض: 7.90 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 2 سگمنت
  • سال ساخت: 1394
  • نوع ورق پلی کربنات: الومینیوم
  • نوع حرکت: دستی
  • نوع سازه: 8میلی‌متر دوجداره شفاف‌ یخی
  • جهت حرکت: سانترال
  • نام شهر: تنکابن