پروژه تهران-آبعلی

 • طول: 9.64 متر
 • تعداد سگمنت متحرک: 4 سگمنت
 • عرض: 6.42 متر
 • تعداد سگمنت ثابت: 1 سگمنت
 • ارتفاع ماکزیمم دیواره: 2.00 متر
 • سال ساخت: 1395
 • ارتفاع ماکزیمم تاج: 3.19 متر
 • نوع ورق پلی کربنات: 6 میلیمتر تخت شفاف
 • نوع حرکت: اتوماتیک
 • نوع سازه: آلومینیوم اختصاصی
 • جهت حرکت: ساید
 • نام شهر: رودهن