پروژه تهران- امیر آباد

 • طول: 10 متر
 • تعداد سگمنت متحرک: 3 سگمنت
 • عرض: 3 متر
 • تعداد سگمنت ثابت: 1 سگمنت
 • ارتفاع ماکزیمم دیواره: 0.6 متر
 • سال ساخت: 1396
 • ارتفاع ماکزیمم تاج: 1.00متر
 • نوع ورق پلی کربنات: تخت 4 میلیمتر شفاف
 • نوع حرکت: دستی
 • نوع سازه: آلومینیوم اختصاصی
 • جهت حرکت: ساید
 • نام شهر: تهران