پروژه تهران- فرمانیه

 • طول: 6.00 متر
 • تعداد سگمنت متحرک: -
 • عرض: 4.75 متر
 • تعداد سگمنت ثابت: 4 سگمنت
 • ارتفاع ماکزیمم دیواره: 1.70 متر
 • سال ساخت: 1394
 • ارتفاع ماکزیمم تاج: 2.85 متر
 • نوع ورق پلی کربنات: 6 میلیمتر تخت شفاف
 • نوع حرکت: ثابت
 • نوع سازه: آلومینیوم اختصاصی با رال رنگ 9016
 • جهت حرکت: -
 • نام شهر: تهران