پروژه تهران - شهریار

  • طول: 7.24 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 2 سگمنت
  • عرض: 5.34 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 2 سگمنت
  • سال ساخت: 1396
  • نوع ورق پلی کربنات: 4میل شفاف تخت
  • نوع حرکت: دستی
  • نوع سازه: الومینیوم
  • جهت حرکت: سانترال
  • نام شهر: شهریار