پروژه تهران - فشم

  • طول: 9.70 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 4 سگمنت
  • عرض: 6.23 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 1 سگمنت
  • سال ساخت: 1397
  • نوع ورق پلی کربنات: تخت شفاف 6 میلی متر
  • نوع حرکت: اتوماتیک
  • نوع سازه: الومینیوم
  • جهت حرکت: ساید
  • نام شهر: فشم