پروژه تهران - مشا (1)

  • طول: 11.00 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 5 سگمنت
  • عرض: 7.00 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 2 سگمنت
  • سال ساخت: 1395
  • نوع ورق پلی کربنات: 6میلی متر تخت شیري رنگ
  • نوع حرکت: دستی
  • نوع سازه: الومینیوم
  • جهت حرکت: سانترال
  • نام شهر: دماوند