پروژه تهران - مشا (2)

  • طول: 11.50 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 4 سگمنت
  • عرض: 7.50 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 2 سگمنت
  • سال ساخت: 1396
  • نوع ورق پلی کربنات: 6میلی متر تخت شفاف
  • نوع حرکت: اتوماتیک
  • نوع سازه: الومینیوم
  • جهت حرکت: ساید
  • نام شهر: دماوند