پروژه خرم‌آباد

  • طول: 10.40 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 3 سگمنت
  • عرض: 7.76 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 2 سگمنت
  • سال ساخت: 1396
  • نوع ورق پلی کربنات: 6میلی متر تخت شفاف
  • نوع حرکت: دستی
  • نوع سازه: آلومینیوم
  • جهت حرکت: سانترال
  • نام شهر: خرم اباد