پروژه دماوند - آبسرد

  • طول: 8.20 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 3 سگمنت
  • عرض: 2.95 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 1 سگمنت
  • سال ساخت: 1396
  • نوع ورق پلی کربنات: 6میلی متر تخت شفاف
  • نوع حرکت: دستی
  • نوع سازه: آلومینیوم
  • جهت حرکت: ساید
  • نام شهر: ابسرد