پروژه دماوند - چناران

  • طول: 8.50 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 3 سگمنت
  • عرض: 5.00 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 1 سگمنت
  • سال ساخت: 1392
  • نوع ورق پلی کربنات: پلی کربنات ۱۰ میل دوجداره شیری رنگ
  • نوع حرکت: دستی
  • نوع سازه: آلومینیوم
  • جهت حرکت: ساید
  • نام شهر: رودهن