پروژه ساری - فرح آباد (2)

  • طول: 12.70 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 5 سگمنت
  • عرض: 8.5 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 1 سگمنت
  • سال ساخت: 1396
  • نوع ورق پلی کربنات: ۱۰ میل دوجداره شیری و ۴ میل تخت شفاف
  • نوع حرکت: دستی
  • نوع سازه: آلومینیوم
  • جهت حرکت: ساید
  • نام شهر: ساری