پروژه شیراز - صدرا

  • طول: 10.56 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 4 سگمنت
  • عرض: 7.94 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 1 سگمنت
  • سال ساخت: 1395
  • نوع ورق پلی کربنات: دوجداره شیری رنگ
  • نوع حرکت: دستی
  • نوع سازه: آلومینیوم
  • جهت حرکت: ساید
  • نام شهر: شیراز