پروژه مازندران - ایزدشهر

  • طول: 24.36 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 10 سگمنت
  • عرض: 18.44 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 2 سگمنت
  • سال ساخت: 1396
  • نوع ورق پلی کربنات: 6میلی متر تخت شفاف
  • نوع حرکت: اتوماتیک
  • نوع سازه: آلومینیوم طرح آمریکایی
  • جهت حرکت: سانترال
  • نام شهر: ایزدشهر