پروژه مازندران - صلاح‌الدین‌کلا

  • طول: 12.00 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 5 سگمنت
  • عرض: 8.00 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 1 سگمنت
  • سال ساخت: 1395
  • نوع ورق پلی کربنات: 4میلی متر تخت شفاف و 8میلی متر دوجداره شفاف یخی
  • نوع حرکت: دستی
  • نوع سازه: آلومینیوم
  • جهت حرکت: ساید
  • نام شهر: نوشهر