پروژه مازندران - کلارآباد

  • طول: 10.3 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 3 سگمنت
  • عرض: 6.38 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 2 سگمنت
  • سال ساخت: 1394
  • نوع ورق پلی کربنات: 10 میلی متر دوجداره شفاف یخی
  • نوع حرکت: دستی
  • نوع سازه: آلومینیوم
  • جهت حرکت: سانترال
  • نام شهر: کلاراباد