پروژه مازندران - کلاردشت

  • طول: 13.50 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 6 سگمنت
  • عرض: 8.00 متر
  • سال ساخت: 1396
  • نوع ورق پلی کربنات: 6 میلیمتر تخت شفاف پلی کربنات
  • نوع حرکت: دستی
  • جهت حرکت: ساید
  • نام شهر: کلاردشت