پروژه مشهد - شاهنامه

  • طول: 8.5 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 3 سگمنت
  • عرض: 5.0 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 2 سگمنت
  • سال ساخت: 1397
  • نوع ورق پلی کربنات: 4میل تخت شفاف و 10 میل دوجداره
  • نوع حرکت: دستی
  • نوع سازه: آلومینیوم
  • جهت حرکت: سانترال
  • نام شهر: مشهد