پروژه کرج - مهرشهر فاز3

  • طول: 16.33 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 6 سگمنت
  • عرض: 9.00 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 2 سگمنت
  • سال ساخت: 1395
  • نوع ورق پلی کربنات: 6میلی متر تخت شفاف
  • نوع حرکت: اتوماتیک
  • نوع سازه: آلومینیوم
  • جهت حرکت: سانترال
  • نام شهر: کرج