پروژه کرج - مهرشهر کوی مهر

  • طول: 12.00 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 4 سگمنت
  • عرض: 6.00 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 1 سگمنت
  • سال ساخت: 1396
  • نوع ورق پلی کربنات: ۱۰ میل دوجداره شیری
  • نوع حرکت: دستی
  • نوع سازه: آلومینیوم
  • جهت حرکت: سانترال
  • نام شهر: کرج