پروژه کرج - ولیان

  • تعداد سگمنت متحرک: 4 سگمنت
  • عرض: 6.00 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 2 سگمنت
  • سال ساخت: 1394
  • نوع ورق پلی کربنات: 10 میلی متر دوجداره شفاف
  • نوع حرکت: دستی
  • نوع سازه: آلومینیوم
  • جهت حرکت: سانترال
  • نام شهر: کرج