پروژه کرج - کردان دهکده

  • طول: 12.00 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 5 سگمنت
  • عرض: 8.00 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 1 سگمنت
  • سال ساخت: 1396
  • نوع ورق پلی کربنات: 10 میلی متر دوجداره شفاف یخی
  • نوع حرکت: دستی
  • نوع سازه: آلومینیوم
  • جهت حرکت: ساید
  • نام شهر: کردان