بدون ریل

خیلی از مشتریان با نصب ریل‌ها در لبه کناری استخر مشکل دارند که ما این مشکل را هم با طراحی سیستم Trackless که بسیار خاص و سفارشی است حل کرده ایم. متریال قابل استفاده این حالت بصورت اختصاصی است و نحوه طراحی این سیستم با حالت‌های نرمال پوشش‌های متحرک متفاوت است.