درب

برای ورود و خروج به داخل پوشش بدون اینکه پوشش باز گردد از درب‌های لولایی یا کشویی و حتی آکاردئونی آلومینیومی استفاده می‌شود. این درب‌ها کاملا با پوشش همگون بوده و برای مدل‌های ارتفاع بلند و متوسط استفاده می شود.