لاستیك

وقتی صحبت از آلومینیوم و ورق پلی كربنات می شودمهمترین آیتم، آب بندی این نوع ورق ها است. طبیعی است كه اتصال فلز آلومینیوم به ورق پلی كربنات بدون لاستیك های مخصوص هیچ ارزشی ندارد. این لاستیك هم باید كاملاً انعطاف پذیر و نرم بوده و هم در برابر شرایط محیطی و انبساط و انقباض بسیار مقاوم باشد. بنابراین بهترین نوع آن و قابل استفاده در پوششهای افراز لاستیك EPDMكه مخفف Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber است.
كه نوعی لاستیك تركیبی است كه همه خواص لاستیك طبیعی را دارد ولی میتواند به مقدار زیادی كش بیاید و دوباره به حالت طبیعی خودش برگردد. ضمناً به دلیل فاصله بین سگمنتهای متحرك از هم از این نوع لاستیك برای پر كردن و مستهلک كردن فضای خالی استفاده می شود. مقطع این لاستیك به گونه ایی است كه به راحتی با اتصالات مخصوص آلومینیومی كه بدین منظور طراحی شده است نصب می گردد.