مقاطع آلومینیوم

استراكچر اصلی پوششهای متحرك افراز از فلز مرغوب و بسیار كاربردی آلومینیوم است. این فلز كاربرد بسیار زیادی در صنعت و ساخت و ساز دارد. از مشخصه های اصلی این فلز میتوان به سبك بودن، استحكام قابل ملاحظه، ماشین كاری و تولید راحت در مقاطع مختلف جهت استفاده های گوناگون نام برد. پوششهای افراز مقاطع آلومینیومی مورد نیاز ساخت پوششهای متحرك را در ابعاد و اندازه های مختلف از طریق روش اكستروژن و با كمك كارخانه های فعال و متخصص در این زمینه در ایران تولید می كند. كلیه مقاطع با توجه به طراحی و بارگذاری سازه و همچنین عرض مشخص فضای درخواستی با بیلتهای ٦٠٦٣و٦٠٦١ در سایزها و ابعاد مختلف تولید می گردد. این مقاطع شامل رفترها، پرلین ها، براكت ها، ریل ها و فیتینگ های اصلی استراكچر می باشد.