موتور

پوششهای متحرك هم به صورت دستی و هم به صورت اتوماتیك قابل حركت هستند. در صورتی كه مشتری نیاز داشته باشد با ریموت كنترل و زدن یك شاسی پوشش را حركت دهد ما می توانیم با طراحی یك سیستم اتوماتیك روی پوشش, این نیاز مشتری را برطرف كنیم. ضمناً گاهی اوقات به دلیل عدم دسترسی به پوشش به دلیل نصب در ارتفاع، حركت دادن پوشش با دست امكان پذیر نخواهد بود و باید حركت به صورت اتوماتیك در نظر گرفته شود لذا با توجه به ابعاد پوشش و كورس حركت همچنین نوع حركت ( سانترال یا ساید ) بهترین سیستم حركتی اتوماتیك طراحی و اجرا می گردد. حركت بسیار روان و صدای موتور بسیار كم است و با توجه به وزن پوشش موتورها در دو نوع تك فاز و سه فاز و مجهز به باطری روی پوشش نصب می گردد.
طراحی و ساخت تولید سیستم اتوماتیك پوشش متحرك توسط كادر مجرب پوششهای افراز و كاملاً در داخل كشور صورت می گیرد و تحت گارانتی این مجموعه است.