شرایط فروش

مراحل سفارش:

 • تکمیل و ارسال فرم سفارش. (  برای ارسال سفارش روی لینک کلیک نمایید. )
 • بررسی فرم سفارش توسط کارشناسان.
 • برآورد متراژ به صورت تقریبی.
 • برآورد قیمت به صورت تقریبی.
 • ارسال پیش فاکتور به مشتري.
 • تائید پیش فاکتور توسط مشتري.
 • تائید طرح نمونه پروژه توسط مشتري.
 • قرار بازدید از پروژه و عقد قرارداد.
توجه:
 • بازدید از پروژه و عقد قرارداد به صورت همزمان انجام می شود.
 • جهت پروژه هاي خارج از استان تهران و البرز هزینه بازدید توسط مشتري پرداخت می گردد و در صورت عقد قرارداد، هزینه مشتري عودت داده می شود.
 • اندازه گیري دقیق و ترسیم طرح مورد نظر به تایید مشتري در محل پروژه.
 • عقد قرارداد و دریافت پیش پرداخت. ( بدلیل خرید نقدي مبلغ کل متریال هنگام قرارداد به صورت نقدي دریافت می گردد ).
 • تامین متریال و ارسال به کارگاه ساخت.
 • برشکاري و مونتاژ سگمنت ها.
 • پرداخت 70 ٪ هزینه تامین و ساخت.
 • بارگیري و ارسال سگمنت ها به محل پروژه.
 • اعزام اکیپ نصاب به محل پروژه.
توجه:

( اقامت اکیپ نصاب با امکانات لازم در خارج از استان تهران و البرز بر عهده مشتري است ).

 • هزینه هاي زیرسازي جهت ریل گذاري بر عهده مشتري است و میبایست قبل از شروع نصب توسط مشتري آماده و تحویل پوشش هاي افراز گردد. (چگونگی آماده سازي زیرسازي توسط کارشناسان ما به مشتري اعلام می گردد ).
 • عملیات ریل گذاري با توجه به نقشه نهایی.
 • مونتاژ نهایی سگمنت ها.
 • تست حرکت و جانمایی نهایی سگمنت ها.
 • نصب درب و پنجره و آپشن هاي درخواستی مشتري.
 • تست نهایی و آب بندي.
 • تحویل به مشتري.
 • تسویه حساب.